Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustier Rzemiosło


Wilcza jama II: pomarańczowa

Wielkie złe wilki nigdy nie mieszkają w pomarańczowych jamach!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Wilcza jama II: pomarańczowa


Poziom: 2
Czas: 27:30
Punkty doświadczenia: 420 EP
Pole: 2x2

Nawóz: 6
Pole: Leśna polana, Farma, Dzika łąka,

Typ: Tier
Kategoria: Upgrade
Produkt: 2 x Wilk

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.