Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Werkstube Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Wybieg dla koali II: pomarańczowyForen:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Cena: 145 FL

Wybieg dla koali II: pomarańczowy


Poziom: 999
Czas: 14:30
Punkty doświadczenia: 480 EP/BEP
Pole: 2x2

Nawóz: 3
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Tier
Kategoria: Upgrade
Produkt: 2 x Koala

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.