Farmerama Item база данни

| Farmerama News
Giver Items Растения Дървета Животни сергия Работилници Селектирани любимец Занаяти


Щраусарник V: неонов

Твоите щрауси бягат с бързината на светлината в неоновия щраусарник!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Инфо:Щраусарник V: неонов


Ниво: 55
Време: 27:00
Точки опит: 680 EP
Поле: 2x2

Тор: 6
Поле: Горска поляна, Ферма, Пусто поле,

Typ: ред
Категория: Upgrade
Производство на: 4 x Щрауси
Строителни материали: Керемиди x 2000 / Щраус бегач на лед x 1 / Боя x 60 / Лопата x 60 / Тухли x 1200 /

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.