Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Fabryka jaj

Produkuj jaja w fabryce jaj.Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Fabryka jaj


Poziom: 8
Czas: 24:00
Punkty doświadczenia: 140 EP
Pole: 2x2

Nawóz: 1
Równowartość: 25
Pole: Vollmondacker,

Typ: Tier
Kategoria: Werkstube
Produkt: 1 x Jajka
Pasza: Kura x 3
Materiały budowlane: Gwóźdź x 600 / Młotek x 10 / Deska x 200 /

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.