Farmerama Item Databáze

| Farmerama News
Giver Items Rostliny Stromy Zvířata Stall Dílny Vyšlechtěná zvířata Haustiere Řemeslo


Ohrada pro velbloudy V: Neonová

Klapy-klap! V neonovém výběhu ti velbloudi budou stepovat do rytmu.Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Ohrada pro velbloudy V: Neonová


Level: 999
Čas: 22:48
Body zkušenosti: 1400 EP/BEP
Pole: 2x2

Hnojivo: 5
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Tier
Kategorie: Upgrade
Vyrobeno: 4 x Velbloud
Stavební materiály: Barva x 60 / Velbloud přízrak x 1 / Prkna x 450 / Rýč x 48 / Kladivo x 36 /

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.