Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Wiewiórka z żołędziemForen:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:

G&T: Niestety nie możesz wysłać tego prezentu.
Cena: 70 FL

Wiewiórka z żołędziem

Poziom:
Buff: 15 Minuten 50% EP Bonus
Punkty doświadczenia:
Czas: 24:00
Pole: 1x1

Równowartość: 14
Pole: Leśna polana, Schatzinsel, Ogród ozdobny, ???

Typ: Giver Item
Kategoria: 0

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.