Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Leniwce - zagroda klasyczna++

Mimo że leniwce wiszą leniwie na drzewach, w tej zagrodzie są jakoś bardziej żwawe. Super!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Cena: 65 FL

Leniwce - zagroda klasyczna++


Poziom: 999
Czas: 4:21
Punkty doświadczenia: 136 EP/BEP
Pole: 2x2

Nawóz: 1
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Tier
Kategoria: Stall
Produkt: 1 x Leniwiec

Achtung: Die Animation ist von einem Classic ++ Stall!!
This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.