Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Fabryka wachlarzy II: pomarańczowa

Pomarańczowa fabryka wachlarzy - roznieć prawdziwy płomień sukcesu!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Fabryka wachlarzy II: pomarańczowa


Poziom: 54
Czas: 10:00
Punkty doświadczenia: 303 EP
Pole: 2x2

Nawóz: 3
Pole: Leśna polana, Farma, Dzika łąka,

Typ: Tier
Kategoria: Werkstube
Produkt: 1 x Wachlarz
Pasza: Paw x 2
Materiały budowlane: Deska x 400 / Paw magiczny x 4 / Gwóźdź x 1400 / Piła x 10 / Młotek x 25 /

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.