Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Wybieg dla małpForen:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Wybieg dla małp


Poziom: 999
Czas: 5:00
Punkty doświadczenia: 71 EP/BEP
Pole: 2x2

Nawóz: 1
Równowartość: 408
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Tier
Kategoria: Upgrade
Produkt: 1 x Małpa

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.