Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Krzew janowca 20 PD

Krzew janowca będzie pierwszą oznaką wiosny w Twoim ogrodzie. Ten uroczy krzew janowca da Ci co 20 godzin 20 PD!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Cena: 120 FL

Krzew janowca 20 PD


Poziom: 1
Czas: 20:00
Punkty doświadczenia: 20 EP/BEP
Pole: 1x1

Równowartość: 120
Pole: Leśna polana, Schatzinsel, Ogród ozdobny, Farma, Dzika łąka,

Typ: Giver Item
Kategoria: 0

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.