Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Zagroda dla wielbłądówForen:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Zagroda dla wielbłądów


Poziom: 999
Czas: 12:00
Punkty doświadczenia: 165 EP/BEP
Pole: 2x2

Nawóz: 1
Równowartość: 650
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Tier
Kategoria: Upgrade
Produkt: 1 x Wielbłąd

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.