Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Kakaowiec XXL

Ziarna kakaowe z kakaowca XXL są prawdziwym smakołykiem i stanowią podstawę do wytwarzania produktów czekoladowych najwyższej jakości.Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Cena: 75 FL

Kakaowiec XXL


Poziom: 999
Czas: 12:00
Punkty doświadczenia: 130 EP/BEP
Pole: 1x1

Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Baum
Kategoria: Upgrade
Produkt: 4 x Kakao

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.