Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Bananowiec XL

Ten bananowiec daje wspaniałe owoce w krótkim czasie.Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Bananowiec XL


Poziom: 999
Czas: 18:00
Punkty doświadczenia: 40 EP/BEP
Pole: 1x1

Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Baum
Kategoria: Upgrade
Produkt: 4 x Banany

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.