Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustiere Rzemiosło


Bananowiec

Znajdź się wśród 500 najlepszych, a Kociana Jones podaruje Ci co 5 dni 1 złoty banan i TPD!Foren:

Web:

Link für Chat,Wordpress:

Info:Bananowiec


Poziom: 999
Czas: 20:00
Punkty doświadczenia: 40 EP/BEP
Pole: 1x1

Równowartość: 60
Pole: Kristallfälle, Bahamarama, Regenwald,

Typ: Baum
Kategoria: 0
Produkt: 4 x Banany

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission. Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals.